Energiewende: Veien mot et karbonnøytralt 2050

Solenergi vil spille en sentral i fremtidens energisystem i Norge, men dagens rammebetingelser, marked og teknologi er tilpasset et energisystem basert på vannkraft. Vi er nødt til å bygge et energisystem som utnytter fordelene ved de ulike, fornybare energiteknologiene. Mange er klare til å produsere solstrøm i Norge, fra solparker og private boliger, næringsbygg og borettslag. Behovet for ren energi og potensialet innen sysselsetting og verdiskaping er enormt – samtidig hindrer reguleringer utviklingen. På Solenergikonferansen gjør vi opp status og diskuterer løsningene.

Du kan lese mer og registrere deg via Solenergiklyngens hjemmeside

Solenergikonferansen 2021 – Solenergiklyngen The Norwegian Solar Energy Cluster{:}

Arrangører: Solenergiklyngen, Susoltech og Europower Energi