DELTA PÅ NORGES VIKTIGSTE MØTEPLASS FOR SOLENERGI! Early-Bird frist 5. September

Tordag 19. September går Solenergidagen 2019 av stabelen, hvor vi setter fokus på temaene, plusshus, trender i boligmarkedet og energilagring. I tillegg avslører vi hvem som har blitt Årets solstråle. Dere kan se innlederne her.

Fredag 20. September arrangers BIPV-dagen 2019. Denne dagen ser vi på bruk av solceller i bygg. Den første delen av dagen er viet til presentasjoner og diskusjon rundt hvordan sol påvirker byggenes energisystem. Den andre delen av dagen ser vi på konkrete bygningsintegrerte solcellepaneler (Building-Integrated PhotoVoltaics – BIPV) og flere av de mest spennende prosjektene som har tatt i bruk disse. Du vil møte ledende bedrifter og forskere innen feltet og blant annet få presentasjoner fra ASKO, Solenergi FUSen, Getek, Pixii, Multiconsult, Solitek, Issol, Solcellespesialisten og IFE

PS: Du kan velge å være med på bare en av dagene, eller begge. Merk: Det er separate påmeldinger – se påmeldingsknappene nedenfor.

TID OG STED:

Tid: 19. -20. september, kl. 09.00 – 15.00

minglingsmuligheter frem til kl. 16.00

Sted: Ingeniørenes hus,

Kronprinsens gate 17, Oslo

Følg linken for påmelding Solenergidagen 2019 Torsdag 19. september

Følg linken for påmelding til BIPV dagen 2019 Fredag 20. september

Program BIPV-dagen 20. September:

 

Om arrangørene:

Solenergidagen har med årene utviklet seg til å bli en av Norges viktigste møteplasser for solenergi-interesserte. I år arrangeres konferansen og BIPV-dagen som et samarbeid mellom Norsk solenergiforening, Solenergiklyngen og forskningssenteret SUSOLTECH.

Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi i Norge.

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet.

FME SUSOLTECH er et forskningssenter som tar mål av seg å utvikle verdens mest miljøvennlige og effektive solceller, i tett samarbeid med norsk solindustri.

BIPVNO er et forskningsprosjekt med mål om å identifisere og utvikle robuste BIPV-løsninger som passer for Norge.