Formene solcellematerialet lages i, påvirker både produksjonsprosessen og kvaliteten på ferdige solceller. Hvordan kan man lage dem best mulig? – Det forsker jeg på.

PhD student Gabriela Warden jobber med å bedre forstå hva som skjer med digelen til silisiumsmelten under oppvarming, nedkjøling og den langtekkelige trekkeprosessen av monokrystallinsk silisium. Diglene er i dag forbruksvare og må byttes hyppig. En bedre forståelse av degraderingen av digelmaterial gjør at en kan optimalisere digel og prosess for lenger holdbarhet. Det kan spare materialressurser, energi og kostnader. Dette forteller Gabriela mer om i sin siste bloggpost.