FME SUSOLTECH, Solenergiklyngen og Energi Norge lanserer i dag rapporten "Verdiskaping og ringvirkninger av solkraftutbygging i Norge mot 2040".

Rapporten ser på verdiskapingen og sysselsettingen som vil komme dersom NVE sin gjeldende kraftmarkedsprognose for Norge slår til. Denne legger til grunn at solkraftutbyggingen i Norge skal øke til 7 TWh innen 2040. Dette vil, ifølge rapporten, kunne gi en sysselsettingsgevinst på hele 20 000 årsverk. Dette vil også kreve investeringer på over 35 milliarder kroner frem mot 2040. Norske aktører forventes å stå for rundt 40% av disse leveransene, noe som utgjør rundt 14 milliarder kroner. Dersom kraftproduksjonen fra anleggene frem mot 2055 regnes med vil verdiskapingen nå hele 50 milliarder i Norge.

Rapporten er utarbeidet av Thema Consulting med bistand fra Multiconsult og finnes her:

Rapport Verdiskaping og ringvirkninger av solkraftutbygging i Norge mot 2040