Solcellepaneler degraderer over tid og dagens metoder for å overvåke paneler i felt gir enten lite informasjon eller forstyrrer produksjonen. Marija Vukovic og kolleagene hennes har funnet en metode for å inspisere paneler i dagslys helt uten å forstyrre produksjonen samtidig som en får ut mer informasjon enn med termiske kamera.

Dagens teknikker for feltinspeksjon av paneler for å finne oppståtte feil og brudd baserer seg på enten termisk avbilding eller elektroluminesens. Termisk avbildning er relativt lett å gjøre, men gir begrenset informasjon. Elektroluminesens derimot gir vesentlig mer informasjon om hva som er galt og hvor, men krever at en griper elektrisk inn i systemet. Det er både tungvindt og forstyrrer produksjonen. Fotoluminesens er en tredje metode som ligner elektroluminesens, men baserer seg på å belyse panelet. Dette gir mer informasjon enn termisk avbildning, men det må enten kun gjøres om natten ellers så må denne teknikken også koble seg på systemet elektrisk. Det Marija og kollegaer har utviklet er en metode for fotoluminesensavbilding som ikke trenger å direkte gripe inn i panelet, men heller baserer seg på allerede eksisterende variasjoner i panelets drift. Avbildingen kan da gjøres helt uten å koble seg på panelene, og ved å sette kameraet på droner så kan det gi effektiv inspeksjon av paneler.

Arbeidet er publisert i Applied Physics Letters (AIP), og AIP’s Scilight har skrevet en lettlest populærvitenskapelig versjon. Les den her!