News

Effektiv skadeinspeksjon på paneler i felt

Effektiv skadeinspeksjon på paneler i felt

Solcellepaneler degraderer over tid og dagens metoder for å overvåke paneler i felt gir enten lite informasjon eller forstyrrer produksjonen. Marija Vukovic og kolleagene hennes har funnet en metode for å inspisere paneler i dagslys helt uten å forstyrre produksjonen samtidig som en får ut mer informasjon enn med termiske kamera.

Centre PhD defence

Centre PhD defence

On Monday 23rd of May at 13:15, Martin Nyborg Defended his PhD thesis on "Dominant Defect Complexes in Cuprous Oxide".