Author Archives: Per-Anders

Pixelization — Using solar panels to beautify building facades

Pixelization — Using solar panels to beautify building facades

"Buildings consume around one-third of the world’s energy and are responsible for 40% of greenhouse gas emissions. Reducing carbon emissions and using renewable clean energy in buildings are essential to achieve the goals of the carbon neutrality for all of society. Integrating solar panels into buildings is one of the most promising ways to reduce carbon emissions and support a sustainable future."

Effektiv skadeinspeksjon på paneler i felt

Effektiv skadeinspeksjon på paneler i felt

Solcellepaneler degraderer over tid og dagens metoder for å overvåke paneler i felt gir enten lite informasjon eller forstyrrer produksjonen. Marija Vukovic og kolleagene hennes har funnet en metode for å inspisere paneler i dagslys helt uten å forstyrre produksjonen samtidig som en får ut mer informasjon enn med termiske kamera.

Centre PhD defence

Centre PhD defence

On Monday 23rd of May at 13:15, Martin Nyborg Defended his PhD thesis on "Dominant Defect Complexes in Cuprous Oxide".